Data ogłoszenia
Przedmiot zamówienia
Materiały do     pobrania
Rozstrzygnięcie/Uwagi
12.11.2009r.USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w Wejherowie przy ul. NowowiejskiegoDOKUMENTY DO POBRANIAZAKOŃCZONY
28.08.2009r.USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w Wejherowie przy ul. NowowiejskiegoDOKUMENTY DO POBRANIAZAKOŃCZONY
26.09.2008r.USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU USŁUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA USŁUGI NIEUCIĄŻLIWEDOKUMENTY DO POBRANIAZAKOŃCZONY
24.10.2008r.USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU USŁUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA USŁUGI NIEUCIĄŻLIWEDOKUMENTY DO POBRANIAZAKOŃCZONY
26.11.2007r.USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w Wejherowie przy ul. Chmielewskiego wg oznaczenia:DOKUMENTY DO POBRANIAZAKOŃCZONY
20.11.2007r.USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI USŁUGOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA USŁUGI NIEUCIĄŻLIWE W BUDYNKU PRZY UL. GRANICZNEJ W WEJHEROWIE (W BUDOWIE)STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ WTBS Sp. z o.o. OPISANĄ W KW 68902DOKUMENTY DO POBRANIAZAKOŃCZONY
19.10.2007r.USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI USŁUGOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA USŁUGI NIEUCIĄŻLIWE W BUDYNKU PRZY UL. GRANICZNEJ W WEJHEROWIE (W BUDOWIE)STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ WTBS Sp. z o.o. OPISANĄ W KW 68902DOKUMENTY DO POBRANIAZAKOŃCZONY
29.08.2007r.PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ 60 000 EURO – REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU PRZY UL. JUDYCKIEGO 5 W WEJHEROWIE.DOKUMENTY DO POBRANIAZAKOŃCZONY
11.05.2007r.PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ 60 000 EURO – REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU PRZY UL. JUDYCKIEGO 5 W WEJHEROWIE.DOKUMENTY DO POBRANIAZAKOŃCZONY
26.04.2007r.PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ 60 000 EURO DOCIEPLENIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH BUDYNKU PRZY UL. KARNOWSKIEGO 4 W WEJHEROWIEDOKUMENTY DO POBRANIAZAKOŃCZONY
25.04.2007r.PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ 60 000 EURO NA PRZEBUDOWA II-GO PIETRA BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ – SOBIESKIEGO 318 W WEJHEROWIEDOKUMENTY DO POBRANIA ZAKOŃCZONY
15.04.2007r.PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWNIŻEJ 60 000 EURO NA WYKONANIE REMONTU POLEGAJĄCEGO NA: WYKONANIE REMONTU KOMINÓW I POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓ 1A, 3A, 5A, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 12-GO MARCA 179, WNIEBOWSTAPIENIA 1-5A W WEJHEROWIE
DOKUMENTY DO POBRANIA
ZAKOŃCZONY