Data ogłoszenia
Przedmiot zamówienia
Materiały do     pobrania
Rozstrzygnięcie/Uwagi
21.08.2013Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Parkowej 2A/20 o g ł a s z a, że dnia 30. sierpnia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki odbędzie się
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL. GOŁĘBIEJ
DOKUMENTY DO POBRANIAzakończony/roztrzygnięty
13.12.2012Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą w Wejherowie przy ul. Parkowej 2A/20
o g ł a s z a USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL. GOŁĘBIEJ
DOKUMENTY DO POBRANIAzakończony/rostrzygnięty
27.07.2012Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o.
informuje, że w dniu 27.07.2012 r. w BZP pod numerem
ogłoszenia: 274038-2012 opublikowane zostało OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego na wybór
wykonawcy zadania: Sprzątanie obiektów Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wejherowie tj.:
-7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, – drogi wewnętrzne, chodniki, zatoki postojowe i parkingi, plac zabaw;
Zimowego utrzymania ww. obiektów Pielęgnacji zieleni
DOKUMENTY DO POBRANIAzakończony/rozstrzygnięty

 

 

20.07.2012USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM
LOKALU USŁUGOWEGO o powierzchni użytkowej 29,72 m2
z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe
W BUDYNKU PRZY UL.GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE
Stanowiącym własność WTBS Sp. z o.o. opisaną w KW68902/4
DOKUMENTY DO POBRANIAzakończony / rozstrzygnięty
02.07.2012USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM
LOKALU USŁUGOWEGO o powierzchni użytkowej 29,72 m2
z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe
W BUDYNKU PRZY UL.GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE
Stanowiącym własność WTBS Sp. z o.o. opisaną w KW68902/4
DOKUMENTY DO POBRANIAzakończony / nierozstrzygnięty
21.06.2012UDZIELENIE INWESTYCYJNEGO KREDYTU
w kwocie 2.270.000,00 zł. (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) na
budowę budynku mieszkalno-usługowego „Willa Parkowa” z mieszkaniami i lokalami
usługowymi przeznaczonymi na sprzedaż
DOKUMENTY DO POBRANIAZakończony

 

31.05.2012USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM
LOKALU USŁUGOWEGO o powierzchni użytkowej 29,72 m2
z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe
W BUDYNKU PRZY UL.GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE
Stanowiącym własność WTBS Sp. z o.o. opisaną w KW68902/4
DOKUMENTY DO POBRANIAbez rezultatu/zakończony
09.01.2012r.

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 251 ogłasza, że dnia 23. stycznia 2012 r. w siedzibie Spółki odbędą się USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych W WEJHEROWIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO i GOŁĘBIEJ

DOKUMENTY DO POBRANIAbez rezultatu/zakończony
04.11.2011rUSTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM
LOKALU USŁUGOWEGO o powierzchni użytkowej 29,72 m2
z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe
W BUDYNKU PRZY UL.GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE
Stanowiącym własność WTBS Sp. z o.o. opisaną w KW68902/4
DOKUMENTY DO POBRANIArozstrzygnięty/ zakończony
14.10.2011r
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM
LOKALU USŁUGOWEGO o powierzchni użytkowej 29,72 m2
z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe
W BUDYNKU PRZY UL.GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE
Stanowiącym własność WTBS Sp. z o.o. opisaną w KW68902
DOKUMENTY DO POBRANIAbez rezultau/zakończony
04.10.2011rUSTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM
LOKALU USŁUGOWEGO o powierzchni użytkowej 29,72 m2
z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe
W BUDYNKU PRZY UL.GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE
Stanowiącym własność WTBS Sp. z o.o. opisaną w KW68902
DOKUMENTY DO POBRANIAbez rezultau/zakończony
29.06.2011r.ZAPYTANIE CENOWE dot. wykonania remontu elewacji IV kondygnacji budynku oraz remontu balkonów w budynku wielorodzinnym przy ul. Heyki 5 w Wejherowie.DOKUMENTY DO POBRANIARoztrzygnięty/zakończony
23.05.2011r.USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU USŁUGOWEGO o powierzchni użytkowej 29,72 m2 z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe W BUDYNKU PRZY UL.GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE Stanowiącym własność WTBS Sp. z o.o.DOKUMENTY DO POBRANIARoztrzygnięty/zakończony
06.05.2011r.WTBS w Wejherowie ogłasza USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych W WEJHEROWIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO, stanowiących własność Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.DOKUMENTY DO POBRANIARoztrzygnięty/zakończony
18.04.2011r.PRZETARG NIEOGRANICZONY na budowę budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Parkowej w Wejherowie.DOKUMENTY DO POBRANIARoztrzygniecie.
12.04.2011r.USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU USŁUGOWEGO o powierzchni użytkowej 29,72 m2 z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe W BUDYNKU PRZY UL.GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIEDOKUMENTY DO POBRANIARoztrzygnięty/zakończony
15.03.2011r.WTBS w Wejherowie ogłasza USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych W WEJHEROWIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO, stanowiących własność Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.DOKUMENTY DO POBRANIARoztrzygnięcie.
14.03.2011r.PRZETARG NIEOGRANICZONY na budowę budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Parkowej w Wejherowie.DOKUMENTY DO POBRANIARoztrzygnięcie
12.11.2009r.USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w Wejherowie przy ul. NowowiejskiegoDOKUMENTY DO POBRANIAZAKOŃCZONY
28.08.2009r.USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w Wejherowie przy ul. NowowiejskiegoDOKUMENTY DO POBRANIAZAKOŃCZONY
26.09.2008r.USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU USŁUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA USŁUGI NIEUCIĄŻLIWEDOKUMENTY DO POBRANIAZAKOŃCZONY
24.10.2008r.USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU USŁUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA USŁUGI NIEUCIĄŻLIWEDOKUMENTY DO POBRANIAZAKOŃCZONY
26.11.2007r.USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w Wejherowie przy ul. Chmielewskiego wg oznaczenia:DOKUMENTY DO POBRANIAZAKOŃCZONY
20.11.2007r.USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI USŁUGOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA USŁUGI NIEUCIĄŻLIWE W BUDYNKU PRZY UL. GRANICZNEJ W WEJHEROWIE (W BUDOWIE)STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ WTBS Sp. z o.o. OPISANĄ W KW 68902DOKUMENTY DO POBRANIAZAKOŃCZONY
19.10.2007r.USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI USŁUGOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA USŁUGI NIEUCIĄŻLIWE W BUDYNKU PRZY UL. GRANICZNEJ W WEJHEROWIE (W BUDOWIE)STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ WTBS Sp. z o.o. OPISANĄ W KW 68902DOKUMENTY DO POBRANIAZAKOŃCZONY
29.08.2007r.PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ 60 000 EURO – REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU PRZY UL. JUDYCKIEGO 5 W WEJHEROWIE.DOKUMENTY DO POBRANIAZAKOŃCZONY
11.05.2007r.PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ 60 000 EURO – REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU PRZY UL. JUDYCKIEGO 5 W WEJHEROWIE.DOKUMENTY DO POBRANIAZAKOŃCZONY
26.04.2007r.PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ 60 000 EURO DOCIEPLENIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH BUDYNKU PRZY UL. KARNOWSKIEGO 4 W WEJHEROWIEDOKUMENTY DO POBRANIAZAKOŃCZONY
25.04.2007r.PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ 60 000 EURO NA PRZEBUDOWA II-GO PIETRA BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ – SOBIESKIEGO 318 W WEJHEROWIEDOKUMENTY DO POBRANIA ZAKOŃCZONY
15.04.2007r.PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWNIŻEJ 60 000 EURO NA WYKONANIE REMONTU POLEGAJĄCEGO NA: WYKONANIE REMONTU KOMINÓW I POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓ 1A, 3A, 5A, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 12-GO MARCA 179, WNIEBOWSTAPIENIA 1-5A W WEJHEROWIE
DOKUMENTY DO POBRANIA
ZAKOŃCZONY