W odpowiedzi na oczekiwania lokalnych samorządów Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” realizuje działania informacyjne dot. segregacji odpadów, w tym obowiązku wydzielania z odpadów zmieszanych odpadów kuchennych (bioodpadów). W ramach prowadzonych działań zrealizowano film instruktażowy dot. prawidłowej segregacji odpadów zielonych oraz kuchennych. Od połowy marca do końca czerwca br. film jest emitowany w lokalnej TV (Twoja Telewizja Morska) oraz na ekranach LED w autobusach komunikacji miejskiej (Gdynia, Kosakowo, Rumia, Sopot).