tel. (58) 677 46 16, fax (58) 672 47 26
ul. Parkowa 2A/20, 84-200 Wejherowo
biuro@wtbswejherowo.pl

POLITYKA JAKOŚCI

WTBS WEJHEROWO

Spółka profesjonalnie świadczy usługi zarządzania/administrowania nieruchomościami mieszkalnymi i usługowymi, projektowania i budowy mieszkań na wynajem, projektowania i budowy budynków mieszkalno-usługowych w celu sprzedaży.

CELEM POLITYKI JAKOŚCI JEST

Spełnienie wymagań klienta i uzyskanie jego zadowolenia.

Kierownictwo i pracownicy Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. deklarują pełne zaangażowanie na rzecz spełnienia oczekiwań i potrzeb naszych klientów w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami oraz innych dziedzin usług dotyczących naszej działalności poprzez ciągłe doskonalenie procesów naszego systemu zarządzania jakością.

Cel ten osiągamy poprzez:

  • ciągłe doskonalenie jakości usług oraz metod pracy,
  • ulepszanie oferty poprzez dostosowywanie do potrzeb klientów,
  • zapewnienie ochrony informacji o klientach i zachowanie poufności informacji uzyskanych od klientów,
  • badanie poziomu zadowolenia naszych klientów,
  • dbałość o profesjonalizm kadry,
  • dbałość o dobrą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną,
  • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury środowiska pracy,
  • regularną ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki oraz założonych celów.