tel. (58) 677 46 16, fax (58) 672 47 26
ul. Parkowa 2A/20, 84-200 Wejherowo
biuro@wtbswejherowo.pl

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA NA ADMINISTROWANIE

NIERUCHOMOŚCIĄ MIESZKANIOWĄ

NASZYM CELEM JEST

PRAWIDŁOWE UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI KU ZADOWOLENIU WŁAŚCICIELI

w tym:
·   dostosowywanie usług do wymogów klienta
·   racjonalizacja kosztów eksploatacji nieruchomości,
·   indywidualne traktowanie potrzeb i możliwości każdej nieruchomośc

ZAPEWNIAMY:

– ścisłą współpracę z właścicielami nieruchomości,
– najwyższą staranność, uczciwość oraz rzetelność wykonywanych usług,
– wsparcie finansowe prac inwestycyjnych (pozyskiwanie dofinansowania, kredytów),
– stały dostęp do pełnej informacji o podejmowanych decyzjach
– objęcie troską nie tylko budynku, ale również jego terenów zielonych, placów zabaw itp.,
– stałe doradztwo administracyjno-prawne,
– stały kontakt z naszymi administratorami,
– racjonalizację kosztów ponoszonych przez właścicieli
– kontrolę nad czystością i konserwacją budynku,
– organizowanie innych usług na życzenie klienta

  

NASZE USŁUGI ZAWSZE DOSTOSOWUJEMY
DO POTRZEB KLIENTÓW I SPECYFIKI
NIERUCHOMOŚCI.

  

MAMY ZA SOBĄ PONAD 20 LAT DOŚWIADCZEŃ

Wiele Wspólnot Mieszkaniowych zaufało już nam i powierzyło swoje budynki. Administrujemy i zarządzamy wieloma obiektami na terenie Wejherowa. Świadczymy usługi dla  135 Wspólnot Mieszkaniowych. Obsługujemy nieruchomości przede wszystkim mieszkalne, większość budynków w centrum miasta Wejherowa, osiedle mieszkaniowe przy ul. Dzięcielskiego oraz „apartamentowce” we Władysławowie, Jastrzębiej Górze, Jastarni i Pucku. Ponadto w naszych zasobach własnych posiadamy 7 budynków.

Usługa administrowania zawiera:

1. Wykonywanie uchwał Właścicieli.

2. Przygotowywanie rocznych planów gospodarczych.

3. Negocjowanie i przygotowywanie projektów umów w imieniu Właścicieli.

4. Zapewnienie kontroli realizacji umów.

5. Zapewnienie dostawy mediów.

6. Obsługa rachunkowo-finansowa:

 • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów zarządu nieruchomością, należności i zobowiązań, a także rozliczeń z innych tytułów,
 • pobór i windykacja należności stanowiących przychody z nieruchomości,
 • prowadzenie rozliczeń przez rachunek bankowy,
 • dokonywanie rozliczeń i czynności zapłaty za roboty lub usługi świadczone na rzecz nieruchomości,
 • dochodzenie należności w postępowaniu upominawczym oraz sądowym.
 • występowanie w imieniu Właścicieli przed sądem o zapłatę,

7. Działania zarządców i służb technicznych:

 • bieżąca kontrola i rozwiązywanie problemów technicznych występujących w obrębie nieruchomości wspólnej,
 • konserwacja nieruchomości wspólnej,
 • kontrola nad użytkowaniem nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem,
 • nadzór nad utrzymywaniem czystości i porządku na nieruchomości wspólnej oraz terenie przyległym,

8. Dokumentacja:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów Wspólnoty,
 • sporządzanie projektów uchwał

9. Prace budowlane:

 • wybór najlepszego wykonawcy robót budowlanych w drodze zamówienia publicznego, zlecanie wykonania remontów oraz sporządzanie umów,
 • organizowanie nadzoru nad wykonaniem prac,

10. Zapewnienie atrakcyjnego ubezpieczenia nieruchomości.

11. Administrowanie i zarządzanie odbywa się pod nadzorem radcy prawnego.

12. Świadczenie usług pogotowia technicznego czynnego całą dobę.

  

Klatki schodowe niektórych budynków pod opieką WTBS Sp. z o.o.

Cena za administrowanie

Cena za administrowanie zależy od zakresu świadczonych usług, ilości dostarczonych mediów, lokalizacji nieruchomości oraz stanu technicznego budynku i podlega negocjacjom.
W ramach stawki zawarte są koszty korespondencji i świadczenie usług pogotowia technicznego czynnego całą dobę
Czynności wykraczające poza usługi administrowania wykonujemy wg cennika.

USŁUGI DODATKOWE

W trosce o wygodę i poczucie bezpieczeństwa użytkowników danej nieruchomości, proponujemy pełen wachlarz usług dostosowanych do potrzeb naszych klientów. Poprzez stałe kontakty z wieloma dostawcami i wykonawcami możemy zaoferować Państwu korzystne cenowo usługi:

 • organizacja i przygotowanie procesu inwestycyjnego, remontów i modernizacji
 • zabezpieczanie opracowania ekspertyz technicznych, certyfikatów i audytów energetycznych i weryfikacja mocy zamówionej,
 • aktualizacja wartości nieruchomości (wycena rzeczoznawcy majątkowego),
 • możliwość monitorowania nieruchomości
 • zapewniamy pomoc w uzyskaniu środków finansowych na inwestycje, w tym:
 • kredyty termomodernizacyjne,
 • kredyty inwestycyjne
 • dotacje z Funduszu Ochrony Środowiska
 • utrzymanie czystości w budynku oraz na terenach przyległych do nieruchomości,

PRZYKŁADY OBSŁUGIWANYCH PRZEZ WTBS sp. z o.o. BUDYNKÓW

nowoczesne osiedla wraz z zielenią

 

zabytkowe obiekty i budynki wraz z cennymi detalami architektury miasta

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Sporządzając kalkulację dla Państwa nieruchomości chcielibyśmy uwzględnić wszystkie oczekiwania Wspólnoty. Po uwzględnieniu Państwa sugestii i oględzinach nieruchomości, gotowi jesteśmy przedstawić szczegółową ofertę. W celu uściślenia warunków współpracy zapraszamy do siedziby naszej firmy lub oczekujemy na propozycję spotkania w dogodnym dla Państwa czasie i miejscu.

TO:

 • dostępność 24 h na dobę, 365 dni w roku,
 • nowoczesne technologie z a r z ą d z a n i a
 • wiedza i doświadczenie licencjonowanych zarządców,
 • indywidualne procedury obsługi dostosowane do potrzeb klientów,
 • wysokie kwalifikacje i doświadczenie kadry inżynieryjno-technicznej.

Nasz adres: 84-200 Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel.: (058) 672-47-26, fax (058) 672-46-16

archiwum.wtbswejherowo.pl
e-mail: biuro@wtbswejherowo.pl

W naszej działalności posiadamy OFERTĘ MIESZKAŃ NA WYNAJEM

W nowych zasobach mieszkaniowych realizowanych wg szczególnych warunków, zapewniających naszym najemcom wygodne i bardzo ciepłe mieszkania

 

Zapraszam do współpracy

Maciej Bacia
Prezes WTBS Sp. z o.o.