Data ogłoszeniaPrzedmiot zamówieniaMateriały do pobraniaRozstrzygnięcie/Uwagi
08-07-2019Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia pn.:
„Remont i kolorystyka elewacji południowej – frontowej budynku mieszkalno – usługowego położonego przy ulicy Sobieskiego 318 w Wejherowie, znajdującego się na terenie układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 957, dawny numer rejestru 818, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r., zmienioną decyzją Ministra i Dziedzictwa Narodowego z dnia 04.10.2011 r. oraz wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa”.

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 Projekt budowlany wraz z decyzjami, pozwoleniami i opiniami

Zał. 1.2. przedmiar Sobieskiego 318

Załącznik nr 2 Wykaz robót

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Formularz oferty

26-06-2019Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia pn.:
„Remont i docieplenie elewacji ścian zgodnie z projektem i programem prac konserwatorskich
kamienicy mieszkalno – usługowej położonej u zbiegu ulic Pucka 1, Wałowa 23 w Wejherowie

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 Projekt budowlany wraz z decyzjami, pozwoleniami i opiniami

Załącznik 1.2 przedmiar Pucka 1.Wałowa 23

Załącznik nr 2 Wykaz robót

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Formularz oferty

25-06-2019Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia pn.: „Zagospodarowanie nieruchomości wraz z instalacją kanalizacji deszczowej terenu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy Placu Jakuba Wejhera 20, 20A, 20C w Wejherowie

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 Projekt budowlany wraz z decyzjami, pozwoleniami i opiniami

Załącznik 1.2 przedmiar Pl.J.Wejhera 20,20A,20C

Załącznik nr 2 Wykaz robót

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Formularz oferty

13-05-2019ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia pn.:
„Remont drewnianej werandy znajdującej się w elewacji południowej budynku położonego przy ulicy Dworcowej 3 w Wejherowie, znajdującego się na terenie układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanym do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 957, dawny numer rejestru 818, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r., zmienioną decyzją Ministra i Dziedzictwa Narodowego z dnia 04.10.2011 r. oraz wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa”.
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 1.1 dokumentacja techniczna

Załącznik 1.2. Przedmiar

Załącznik nr 2 Wykaz robót

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Formularz oferty

nierozstrzygnięte/brak ofert
11-02-2019USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO
zakończony/rozstrzygnięty
09-08-2018USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL. GOŁĘBIEJ
zakończony/nierozstrzygnięty
11-07-2018USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL. GOŁĘBIEJ
zakończony/nierozstrzygnięty
11-07-2018USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU USŁUGOWEGO S1 o powierzchni użytkowej 32,47 m2 oraz LOKALU USŁUGOWEGO S12 o powierzchni użytkowej 29,72 m2 z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe
W BUDYNKU PRZY UL. GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE
zakończony /rozstrzygnięty
25-08-2017USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL. GOŁĘBIEJ
– ogłoszenie o zamówieniuzakończony/nierozstrzygnięty
09-08-2017Kompleksowe sprzątanie obiektów Wejherowskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wejherowie
– SIWZ

– ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

zakończony/rozstrzygnięty
28-07-2017USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL. GOŁĘBIEJ
zakończony/nierozstrzygnięty
28-07-2017USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL. Nowowiejskiego
zakończony/rozstrzygnięty
24-04-2017Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
częścią usługową -Kamienica nr 2 przy ul. Świętej Anny w
Wejherowie
1. ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ Św. Anna III przetarg

3. zal do siwz Anna III

1. Informacja z otwarcia ofert

2. Unieważnienie postępowania

21.03.2017Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową –
Kamienica nr 2 przy ul. Świętej Anny w Wejherowie
– ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia

– Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Kamienica nr 2, ul.św Anny

– ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

– Zmiana terminu składania oferty Kamienica nr 2

– ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ_Św. Anna II przetarg

– pakiet załączników

 

dodatkowe załączniki

– detal przęseł balustrady

– DETAL ZADASZENIA

– K2 A01 rzut hali garażowej

– K2 A10′ elewacja zachodnia szczegóły scian szczytowych

– K2 A11′ elewacja południowa szczegóły scian szczytowych

– opis techniczny dzwigów

– ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TBS

1. Zapytanie/odpowiedź

2. Informacja z otwarcia ofert

3. Unieważnienie postępowania Kamienica nr 2 ul. Św Anny

02.03.2017USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM
LOKALU USŁUGOWEGO S1 o powierzchni użytkowej 32,47 m2
z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe
W BUDYNKU PRZY UL. GARANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE
zakończony/rozstrzygnięty
27.02.2017„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową –
Kamienica nr 2 przy ul. Świętej Anny w Wejherowie”
– ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– zmiana tresci SWIZ budowa Sw. Anna

– pakiet załaczników

– nowy_obowiazujacy_zal_6_do_siwz

1. Zapytanie/odpowiedź

2. Informacja o unieważnieniu postepowania Kamienica nr 2

20.02.2017Udzielenie i obsługa inwestycyjnego kredytu w
wysokości do 2.500.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie
budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową
„Kamienica nr 2” w Wejherowie przy ul. Świętej Anny na okres od
01.08.2017r. do 31.12.2020r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
– ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– zał 5,4 opinia 2014

– zał 5.1

– zał 5.2 NIP

– zał 5.2 Regon

– zał 5.3

– zał 5.4 opinia 2015

– zał 5.5

– zał 5.6 do SIWZ

– zał 5.7 PKO

– zał 5.7

– zał 5.8

1. zapytanie/odpowiedź

2. Informacja z otwarcia ofert – kredyt

3. Wybor oferty najkorzystniejszej Kredyt

15

 

Kompleksowe sprzątanie obiektów Wejherowskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wejherowie
– SIWZ

– ogłoszenie o zamówieniu

zakończony/rostrzygnięty
19.08.2015Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego PN Kompleksowe sprzątanie obiektów Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wejherowie– SIWZ

– ogłoszenie o zamówieniu

unieważniony
21.08.2013Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Parkowej 2A/20 o g ł a s z a, że dnia 30. sierpnia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki odbędzie się
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL. GOŁĘBIEJ
zakończony/roztrzygnięty
13.12.2012Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą w Wejherowie przy ul. Parkowej 2A/20
o g ł a s z a USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL. GOŁĘBIEJ
zakończony/rostrzygnięty
27.07.2012Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o.
informuje, że w dniu 27.07.2012 r. w BZP pod numerem
ogłoszenia: 274038-2012 opublikowane zostało OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego na wybór
wykonawcy zadania: Sprzątanie obiektów Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wejherowie tj.:
-7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, – drogi wewnętrzne, chodniki, zatoki postojowe i parkingi, plac zabaw;
Zimowego utrzymania ww. obiektów Pielęgnacji zieleni
– SIWZ

– załącznik 1

– załącznik 2

– załącznik 3

– załącznik 4

– załącznik 6

– załącznik 7

– wzór umowy

zakończony/rozstrzygnięty

1. Zapytanie/odpowiedź

2. Zapytanie/odpowiedź

 

 

20.07.2012USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM
LOKALU USŁUGOWEGO o powierzchni użytkowej 29,72 m2
z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe
W BUDYNKU PRZY UL.GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE
Stanowiącym własność WTBS Sp. z o.o. opisaną w KW68902/4
zakończony / rozstrzygnięty
02.07.2012USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM
LOKALU USŁUGOWEGO o powierzchni użytkowej 29,72 m2
z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe
W BUDYNKU PRZY UL.GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE
Stanowiącym własność WTBS Sp. z o.o. opisaną w KW68902/4
zakończony / nierozstrzygnięty
21.06.2012UDZIELENIE INWESTYCYJNEGO KREDYTU
w kwocie 2.270.000,00 zł. (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) na
budowę budynku mieszkalno-usługowego „Willa Parkowa” z mieszkaniami i lokalami
usługowymi przeznaczonymi na sprzedaż
 

załącznik 1

załącznik 2

operat szacunkowy

harmonogram parkowa

odpowiedzi na zapytania do SIWZ

ważna uwaga

dalsze odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Zakończony

 

31.05.2012USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM
LOKALU USŁUGOWEGO o powierzchni użytkowej 29,72 m2
z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe
W BUDYNKU PRZY UL.GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE
Stanowiącym własność WTBS Sp. z o.o. opisaną w KW68902/4
bez rezultatu/zakończony
09.01.2012r.

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 251 ogłasza, że dnia 23. stycznia 2012 r. w siedzibie Spółki odbędą się USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych W WEJHEROWIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO i GOŁĘBIEJ

bez rezultatu/zakończony
04.11.2011rUSTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM
LOKALU USŁUGOWEGO o powierzchni użytkowej 29,72 m2
z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe
W BUDYNKU PRZY UL.GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE
Stanowiącym własność WTBS Sp. z o.o. opisaną w KW68902/4
rozstrzygnięty/ zakończony
14.10.2011r
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM
LOKALU USŁUGOWEGO o powierzchni użytkowej 29,72 m2
z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe
W BUDYNKU PRZY UL.GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE
Stanowiącym własność WTBS Sp. z o.o. opisaną w KW68902
bez rezultau/zakończony
04.10.2011rUSTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM
LOKALU USŁUGOWEGO o powierzchni użytkowej 29,72 m2
z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe
W BUDYNKU PRZY UL.GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE
Stanowiącym własność WTBS Sp. z o.o. opisaną w KW68902
bez rezultau/zakończony
29.06.2011r.ZAPYTANIE CENOWE dot. wykonania remontu elewacji IV kondygnacji budynku oraz remontu balkonów w budynku wielorodzinnym przy ul. Heyki 5 w Wejherowie.Roztrzygnięty/zakończony
23.05.2011r.USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU USŁUGOWEGO o powierzchni użytkowej 29,72 m2 z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe W BUDYNKU PRZY UL.GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE Stanowiącym własność WTBS Sp. z o.o.DOKUMENTY DO POBRANIARoztrzygnięty/zakończony
06.05.2011r.WTBS w Wejherowie ogłasza USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych W WEJHEROWIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO, stanowiących własność Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.DOKUMENTY DO POBRANIARoztrzygnięty/zakończony
18.04.2011r.PRZETARG NIEOGRANICZONY na budowę budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Parkowej w Wejherowie.DOKUMENTY DO POBRANIARoztrzygniecie.
12.04.2011r.USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU USŁUGOWEGO o powierzchni użytkowej 29,72 m2 z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe W BUDYNKU PRZY UL.GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIERoztrzygnięty/zakończony
15.03.2011r.WTBS w Wejherowie ogłasza USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych W WEJHEROWIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO, stanowiących własność Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.Roztrzygnięcie.
14.03.2011r.PRZETARG NIEOGRANICZONY na budowę budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Parkowej w Wejherowie.DOKUMENTY DO POBRANIARoztrzygnięcie