Data ogłoszeniaPrzedmiot zamówieniaMateriały do pobraniaRozstrzygnięcie/Uwagi
28-09-2020USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO
ogłoszenie przetarg ustny Nowowiejskiego 140 8,140 5,159 3
22-06-2020Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia pn.:

„Remont elewacji oraz wykonanie remontu i izolacji fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, remont budynku mieszkalno – gospodarczego wraz z zagospodarowaniem podwórka i remontem wjazdu na teren nieruchomości znajdującej się przy ulicy 3 Maja 24-24A w Wejherowie

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 Projekt budowlany wraz z decyzjami, pozwoleniami i opiniami

Zał. 1.2 Przedmiar 1 cz. 3 Maja 24,24A

Zał. 1.2 Przedmiar 2 cz. 3 Maja 24,24A

Załącznik nr 2 Wykaz robót

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Formularz oferty

Klauzula informacyjna Rodo

Zapytanie ofertowe zmiana

Zakończony/ Nierozstrzygnięty
14-04-2020USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL GOŁĘBIEJ
ogłoszenie przetarg ustny ul. GołębiaZakończony/ Rozstrzygnięty
04-02-2020Zapytanie ofertowe

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT-Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia pn.:

„Docieplenie i kolorystyka elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Sobieskiego 328C w Wejherowie”

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Wykaz robót

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Formularz oferty

Załącznik nr 1.1 Projekt budowlany wraz z decyzjami, pozwoleniami i opiniami

Zał. 1.2 Przedmiar Sobieskiego 328C

Klauzula informacyjna Rodo

Zakończony/ Rozstrzygnięty
04-02-2020Zapytanie ofertowe

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT-Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia pn.: „Remont i kolorystyka elewacji, remont dachu i klatki schodowej wraz z zagospodarowaniem podwórza zgodnie z projektem i programem prac konserwatorskich budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Sobieskiego 328 w Wejherowie”

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Wykaz robót

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Formularz oferty

Zał. 1.1. Projekt budowlany wraz z pozwoleniami, decyzjami i opiniami

Załącznik 1.2 Przedmiar Sobieskiego 328

Klauzula informacyjna Rodo

Zakończony/Rozstrzygnięty
04-02-2020Zapytanie ofertowe

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT-Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia pn.:Remont i docieplenie elewacji ścian zgodnie z projektem i programem prac konserwatorskich kamienicy mieszkalno – usługowej  położonej u zbiegu ulic Pucka 1, Wałowa 23 w Wejherowie”

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Wykaz robót

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Formularz oferty

Załącznik nr 1.1 Projekt budowlany wraz z decyzjami, pozwoleniami i opiniami

Załącznik 1.2 przedmiar Pucka 1.Wałowa 23

Klauzula informacyjna Rodo

Zakończony/Nierozstrzygnięty
04-02-2020Zapytanie ofertowe

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT-Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia pn.: Zagospodarowanie terenu nieruchomości wraz z instalacją kanalizacji deszczowej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy Placu Jakuba Wejhera 20, 20A, 20C w Wejherowie”

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Wykaz robót

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Formularz oferty

Zał. 1.1 Projekt budowlany wraz z decyzjami, opiniami i pozwoleniami

Załącznik 1.2 przedmiar Pl.J.Wejhera 20,20A,20C

Klauzula informacyjna Rodo

 

Zakończony/Rozstrzygnięty
28-11-2019USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO
ogłoszenie o przetarguzakończony/nierozstrzygnięty
07-11-2019USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO
Ustny przetarg nieograniczony ogłoszeniezakończony/nierozstrzygnięty
22-08-2019Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia pn.:
„Remont drewnianej werandy znajdującej się w elewacji południowej budynku położonego przy ulicy Dworcowej 3 w Wejherowie.

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1.1. Projekt wraz z decyzjami, pozwoleniami i opiniami

Załącznik 1.2. Przedmiar

Załącznik nr 2 Wykaz robót

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Formularz oferty

Zakończony/ Rozstrzygnięty
19-08-2019Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia pn.:
„Remont i kolorystyka elewacji wraz z remontem dachu budynku mieszkalno – usługowego położonego przy ulicy Św. Jacka 18 w Wejherowie

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1.1 Projekt budowlany z decyzjami, pozwoleniami i opiniami

Zał. 1.2. Przedmiar

Załącznik nr 2 Wykaz robót

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Formularz oferty

 

Zakończony/ Rozstrzygnięty

 

 

14-08-2019Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia pn.:
„Remont i kolorystyka elewacji południowej – frontowej budynku mieszkalno – usługowego położonego przy ulicy Sobieskiego 318 w Wejherowie

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 Projekt budowlany wraz z decyzjami, pozwoleniami i opiniami

Zał. 1.2. przedmiar Sobieskiego 318

Załącznik nr 2 Wykaz robót

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Formularz oferty

Zakończony/ Rozstrzygnięty

 

26-07-2019Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia pn.:
„Zagospodarowanie nieruchomości wraz z instalacją kanalizacji deszczowej terenu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy Placu Jakuba Wejhera 20, 20A, 20C w Wejherowie

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 Projekt budowlany wraz z decyzjami, pozwoleniami i opiniami

Załącznik 1.2 przedmiar Pl.J.Wejhera 20,20A,20C

Załącznik nr 2 Wykaz robót

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Formularz oferty

 

Wyjaśnienia do pytan

 

nierozstrzygnięte/unieważnienie postępowania
26-07-2019Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia pn.:
„Remont i docieplenie elewacji ścian zgodnie z projektem i programem prac konserwatorskich kamienicy mieszkalno – usługowej położonej u zbiegu ulic Pucka 1, Wałowa 23 w Wejherowie

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 Projekt budowlany wraz z decyzjami, pozwoleniami i opiniami

Załącznik 1.2 przedmiar Pucka 1.Wałowa 23

Załącznik nr 2 Wykaz robót

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Formularz oferty

nierozstrzygnięte/brak ofert
08-07-2019Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia pn.:
„Remont i kolorystyka elewacji południowej – frontowej budynku mieszkalno – usługowego położonego przy ulicy Sobieskiego 318 w Wejherowie, znajdującego się na terenie układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 957, dawny numer rejestru 818, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r., zmienioną decyzją Ministra i Dziedzictwa Narodowego z dnia 04.10.2011 r. oraz wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa”.

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 Projekt budowlany wraz z decyzjami, pozwoleniami i opiniami

Zał. 1.2. przedmiar Sobieskiego 318

Załącznik nr 2 Wykaz robót

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Formularz oferty

nierozstrzygnięte/brak ofert
26-06-2019Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia pn.:
„Remont i docieplenie elewacji ścian zgodnie z projektem i programem prac konserwatorskich
kamienicy mieszkalno – usługowej położonej u zbiegu ulic Pucka 1, Wałowa 23 w Wejherowie

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 Projekt budowlany wraz z decyzjami, pozwoleniami i opiniami

Załącznik 1.2 przedmiar Pucka 1.Wałowa 23

Załącznik nr 2 Wykaz robót

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Formularz oferty

nierozstrzygnięte/brak ofert
25-06-2019Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia pn.: „Zagospodarowanie nieruchomości wraz z instalacją kanalizacji deszczowej terenu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy Placu Jakuba Wejhera 20, 20A, 20C w Wejherowie

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 Projekt budowlany wraz z decyzjami, pozwoleniami i opiniami

Załącznik 1.2 przedmiar Pl.J.Wejhera 20,20A,20C

Załącznik nr 2 Wykaz robót

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Formularz oferty

nierozstrzygnięte/brak ofert
13-05-2019ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia pn.:
„Remont drewnianej werandy znajdującej się w elewacji południowej budynku położonego przy ulicy Dworcowej 3 w Wejherowie, znajdującego się na terenie układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanym do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 957, dawny numer rejestru 818, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r., zmienioną decyzją Ministra i Dziedzictwa Narodowego z dnia 04.10.2011 r. oraz wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa”.
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 1.1 dokumentacja techniczna

Załącznik 1.2. Przedmiar

Załącznik nr 2 Wykaz robót

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Formularz oferty

nierozstrzygnięte/brak ofert
11-02-2019USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO
zakończony/rozstrzygnięty
09-08-2018USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL. GOŁĘBIEJ
zakończony/nierozstrzygnięty
11-07-2018USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL. GOŁĘBIEJ
zakończony/nierozstrzygnięty
11-07-2018USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU USŁUGOWEGO S1 o powierzchni użytkowej 32,47 m2 oraz LOKALU USŁUGOWEGO S12 o powierzchni użytkowej 29,72 m2 z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe
W BUDYNKU PRZY UL. GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE
zakończony /rozstrzygnięty
25-08-2017USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL. GOŁĘBIEJ
– ogłoszenie o zamówieniuzakończony/nierozstrzygnięty
09-08-2017Kompleksowe sprzątanie obiektów Wejherowskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wejherowie
– SIWZ

– ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

zakończony/rozstrzygnięty
28-07-2017USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL. GOŁĘBIEJ
zakończony/nierozstrzygnięty
28-07-2017USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL. Nowowiejskiego
zakończony/rozstrzygnięty
24-04-2017Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
częścią usługową -Kamienica nr 2 przy ul. Świętej Anny w
Wejherowie
1. ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ Św. Anna III przetarg

3. zal do siwz Anna III

1. Informacja z otwarcia ofert

2. Unieważnienie postępowania

21.03.2017Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową –
Kamienica nr 2 przy ul. Świętej Anny w Wejherowie
– ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia

– Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Kamienica nr 2, ul.św Anny

– ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

– Zmiana terminu składania oferty Kamienica nr 2

– ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ_Św. Anna II przetarg

– pakiet załączników

 

dodatkowe załączniki

– detal przęseł balustrady

– DETAL ZADASZENIA

– K2 A01 rzut hali garażowej

– K2 A10′ elewacja zachodnia szczegóły scian szczytowych

– K2 A11′ elewacja południowa szczegóły scian szczytowych

– opis techniczny dzwigów

– ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TBS

1. Zapytanie/odpowiedź

2. Informacja z otwarcia ofert

3. Unieważnienie postępowania Kamienica nr 2 ul. Św Anny

02.03.2017USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM
LOKALU USŁUGOWEGO S1 o powierzchni użytkowej 32,47 m2
z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe
W BUDYNKU PRZY UL. GARANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE
zakończony/rozstrzygnięty
27.02.2017„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową –
Kamienica nr 2 przy ul. Świętej Anny w Wejherowie”
– ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– zmiana tresci SWIZ budowa Sw. Anna

– pakiet załaczników

– nowy_obowiazujacy_zal_6_do_siwz

1. Zapytanie/odpowiedź

2. Informacja o unieważnieniu postepowania Kamienica nr 2

20.02.2017Udzielenie i obsługa inwestycyjnego kredytu w
wysokości do 2.500.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie
budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową
„Kamienica nr 2” w Wejherowie przy ul. Świętej Anny na okres od
01.08.2017r. do 31.12.2020r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
– ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– zał 5,4 opinia 2014

– zał 5.1

– zał 5.2 NIP

– zał 5.2 Regon

– zał 5.3

– zał 5.4 opinia 2015

– zał 5.5

– zał 5.6 do SIWZ

– zał 5.7 PKO

– zał 5.7

– zał 5.8

1. zapytanie/odpowiedź

2. Informacja z otwarcia ofert – kredyt

3. Wybor oferty najkorzystniejszej Kredyt

15.09.2015

 

Kompleksowe sprzątanie obiektów Wejherowskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wejherowie
– SIWZ

– ogłoszenie o zamówieniu

zakończony/rostrzygnięty
19.08.2015Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego PN Kompleksowe sprzątanie obiektów Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wejherowie– SIWZ

– ogłoszenie o zamówieniu

unieważniony