Data ogłoszeniaPrzedmiot zamówieniaMateriały do pobraniaRozstrzygnięcie/Uwagi
05-05-2022Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Feliksa Nowowiejskiego w Wejherowie, stanowiącej działkę nr 140/10 o powierzchni 1239 m21. Wypis wyrys z Rejestru Gruntów

2. Informacja o przeznaczeniu terenu