tel. (58) 677 46 16, fax (58) 672 47 26
ul. Parkowa 2A/20, 84-200 Wejherowo
biuro@wtbswejherowo.pl

Artykuły

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W odpowiedzi na oczekiwania lokalnych samorządów Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” realizuje działania informacyjne dot. segregacji odpadów, w tym obowiązku wydzielania z odpadów zmieszanych odpadów kuchennych (bioodpadów). W ramach prowadzonych działań zrealizowano film instruktażowy dot. prawidłowej segregacji...
Przeczytaj więcej

Przetargi archiwalne

Data ogłoszenia Przedmiot zamówienia Materiały do     pobrania Rozstrzygnięcie/Uwagi 05-05-2022 Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Feliksa Nowowiejskiego w Wejherowie, stanowiącej działkę nr 140/10 o powierzchni 1239 m2 1. Wypis wyrys z Rejestru...
Przeczytaj więcej

INSTALACJA APLIKACJI ECO HARMONOGRAM

Mieszkańcy Wejherowa mogą korzystać z aplikacji EcoHarmonogram. Narzędzie, które po zainstalowaniu na telefonie komórkowym przypomni o terminie wywozu odpadów, poinformuje o zmianie w harmonogramie ich odbioru, a także da szybką odpowiedź w razie wątpliwości, do...
Przeczytaj więcej

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA NA ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ MIESZKANIOWĄ   NASZYM CELEM JAKO ADMINISTRATORA LUB ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI  jest: PRAWIDŁOWE UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI KU ZADOWOLENIU WŁAŚCICIELI w tym: ·   dostosowywanie usług do wymogów klienta ·   racjonalizacja kosztów eksploatacji nieruchomości, ·   indywidualne traktowanie...
Przeczytaj więcej