tel. (58) 677 46 16, fax (58) 672 47 26
ul. Parkowa 2A/20, 84-200 Wejherowo
biuro@wtbswejherowo.pl

Artykuły

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W odpowiedzi na oczekiwania lokalnych samorządów Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” realizuje działania informacyjne dot. segregacji odpadów, w tym obowiązku wydzielania z odpadów zmieszanych odpadów kuchennych (bioodpadów). W ramach prowadzonych działań zrealizowano film instruktażowy dot. prawidłowej segregacji...
Przeczytaj więcej

Przetargi aktualne

        Data ogłoszenia Przedmiot zamówienia Materiały do pobrania Rozstrzygnięcie/Uwagi 02-09-022 Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Wejherowie przy ul. Gołębiej, obr. 8, stanowiącej działkę nr...
Przeczytaj więcej

Przetargi archiwalne

Data ogłoszenia Przedmiot zamówienia Materiały do     pobrania Rozstrzygnięcie/Uwagi Ogłoszenie 2022/BZP 00256046/01 z dnia 14 lipca 2022 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. Opracowanie dokumentacji projektowej zabudowy mieszkalno-usługowej przy...
Przeczytaj więcej

INSTALACJA APLIKACJI ECO HARMONOGRAM

Mieszkańcy Wejherowa mogą korzystać z aplikacji EcoHarmonogram. Narzędzie, które po zainstalowaniu na telefonie komórkowym przypomni o terminie wywozu odpadów, poinformuje o zmianie w harmonogramie ich odbioru, a także da szybką odpowiedź w razie wątpliwości, do...
Przeczytaj więcej

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA NA ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ MIESZKANIOWĄ   NASZYM CELEM JAKO ADMINISTRATORA LUB ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI  jest: PRAWIDŁOWE UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI KU ZADOWOLENIU WŁAŚCICIELI w tym: ·   dostosowywanie usług do wymogów klienta ·   racjonalizacja kosztów eksploatacji nieruchomości, ·   indywidualne traktowanie...
Przeczytaj więcej