Źródła historyczne podają, że miasto Wejherowo powstało 28 maja 1643 r. Wejherowo leży w północnej części województwa pomorskiego, we wschodniej części pradoliny rzeki Redy i Łeby, w otoczeniu chronionych kompleksów leśnych. Miasto zajmuje powierzchnię 25,65 km2 i obecnie jest zamieszkałe przez prawie 48 000 mieszkańców. Wskaźnik bezrobocia kształtuje się na poziomie 5%.
     Wejherowo, nazywane duchową stolicą Kaszub, jest siedzibą władz gminy i powiatu, licznych organizacji społecznych i przedsiębiorców. Stanowi regionalne centrum kultularno-oświatowe i religijne (słynna Kalwaria Wejherowska).
     Miasto jest dobrze skomunikowane. Przecina je międzynarodowa trasa E-28 (droga krajowa nr.6) Gdańsk - Szczecin - Berlin oraz główna linia kolejowa Polski Północnej łącząca Gdańsk ze Szczecinem. Z Trójmiastem łączy Wejherowo linia Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) o dużej częstotliwości kursowania. W obrębie miasta komunikację zapewnia Miejski Zakład Komunikacji.


Ratusz Miejski


Kalwaria Wejherowska

Kolegiata

Muzeum Piśmiennictwa


Wstecz